TŁUMACZENIA PISEMNE

Zakres tłumaczonych dokumentów obejmuje między innymi:
  • dokumenty urzędowe i sądowe (zaświadczenia, odpisy aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu itp.)
  • umowy, akty założycielskie, statuty
  • dokumenty handlowe
  • strony internetowe
  • katalogi
  • artykuły, opinie prawne
  • opracowania specjalistyczne
  • dokumentacje przetargowe
  • regulaminy
  • dokumenty samochodowe
Aby zaoszczędzić czas, dokumenty do tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną (np. jako skan), a oryginały okazać przy odbiorze. Gotowe, przetłumaczone dokumenty można odebrać osobiście lub zlecić ich przesyłkę kurierem.