CREDENTIALS

zaświadczenie TP, translator's certificate